Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Centrálny register
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
83-2 Dodatok č.2 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.09.2010
INS37 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 08.09.2010
INS81 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 08.09.2010
INS50 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 08.09.2010
INS83 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 08.09.2010
INS51 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 08.09.2010
INS20 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 08.09.2010
INS56 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 08.09.2010
INS21 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 08.09.2010
INS29 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 08.09.2010
INS60 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 08.09.2010
INS34 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 08.09.2010
INS68 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 08.09.2010
INS36 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 08.09.2010
101 - 1/2010 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
Termonova, a.s. 30.07.2010
51 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 30.07.2010
52 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 30.07.2010
INS18 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 06.02.2010
60-1 Zmluva o dodávke a odbere tepla_dodatok 1
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 16.10.2009
19-1 Dodatok č.1 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 16.10.2009
18-1 Dodatok č.1 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 16.10.2009
T-vym32 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym56 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym34 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym57 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym18 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym36 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym60 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym19 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym37 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym62 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym20 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym50 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym68 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym21 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym51 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym869 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym29 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym52 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
T-vym873 Zmluva o nájme
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.08.2009
838 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 01.02.2009
INS57 Zmluva o dielo
Zmluva
INS, s.r.o. 11.12.2007
869 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 20.02.2007
19720061 Zmluva o verejnych vodovodoch
Zmluva
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.01.2007
32 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
62 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
34 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
68 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
20 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
36 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006