Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Centrálny register
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
E62-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E68-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E68-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E68-3 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E68-4 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E81-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E81-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E81-3 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E81-4 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E83-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E83-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E83-3 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E83-4 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E838-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E838-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E838-3 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E838-4 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E838-5 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E869-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E19-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E19-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E19-3 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E19-4 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E19-5 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E20-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E21-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E21-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E29-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E32-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E32-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E34-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E34-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E34-3 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E34-4 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E34-5 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E34-6 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E34-7 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E34-8 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E37-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E37-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E37-3 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E37-4 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E37-5 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E37-6 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E873-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.06.2011
E18-1 Zmluva o dodavke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika a.s. 26.10.2010
E18-2 Zmluva o dodavke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika a.s. 26.10.2010
60-2 Zmluva o dodávke a odbere tepla_dodatok 2
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.09.2010
19-2 Dodatok č.2 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.09.2010
18-2 Dodatok č.2 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 21.09.2010