Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Centrálny register
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
19-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
51-2 Dodatok č.2 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
34-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
68-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
869-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
20-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
52-2 Dodatok č.2 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
873-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
36-2 Dodatok č.2 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
81-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
18-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
21-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
56-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
37-2 Dodatok č.2 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
29-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
57-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
E18-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E18-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E29-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E36-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E36-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E36-3 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E36-4 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E36-5 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E36-6 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E36-7 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E56-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E56-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E50-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E50-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E50-3 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E50-4 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E50-5 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E50-6 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E50-7 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E51-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E51-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E51-3 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E51-4 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E51-5 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E51-6 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E52-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E57-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E57-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E57-3 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E57-4 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E60-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E60-2 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E60-3 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011
E62-1 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2011