Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Centrálny register
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
D_1_01/213 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Dodatok č.1
Štefan Žilka 29.04.2013 15.05.2013
01/2013 Zmluva o dielo
Zmluva
Štefan Žilka 24.04.2013 972€
5-36/2013 Zmluva o dielo
Zmluva
Martin Kolembus 24.04.2013 4135€
04-36/2013 Zmluva o dielo
Zmluva
Martin Kolembus 28.03.2013 2063€
02/2013 Zmluva o dielo
Zmluva
WILLIMAN-Villiam Frolo 27.03.2013 8017,75€
02-36/2013 Zmluva o dielo
Zmluva
DM ELSAD s.r.o. 14.03.2013 1237.68€
03-36/2013 Zmluva o dielo
Zmluva
DM ELSAD s.r.o. 14.03.2013 1456.27€
01-36/2013 Zmluva o dielo
Zmluva
DM ELSAD s.r.o. 14.03.2013 431.46€
01/SS/2013 Zmluva o dielo
Zmluva
STAKOS SLOVAKIA a.s 01.03.2013 3372.80€
1-60 Dodatok i.l k zmluve o dielo i. 01-60/2013
Zmluva
Juraj Polóň - Remeslo 13.02.2013 24908.15€
0l-601201 Zmluva o dielo
Zmluva
JURAJ POLÓŇ _ REMESLO 23.01.2013 24908.15€
12/2012 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Dodatok
Štefan Žilka 03.01.2013
Zo_13/2012 Zmluva o dielo
Zmluva
Zdeněk Kopřiva 23.11.2012 4256€
ZoD_d_c_50 ZMLUVA O DIELO
Zmluva
WILLIMAN - Viliam Frolo 14.11.2012 31.12.2012 3400€
d_c_62 Zmluva o dielo
Zmluva
MAL-BYT, Miroslav Badinka 10.10.2012 2536€
z_o_d_c_21 Zmluva o dielo
Zmluva
Emil Hollý 10.10.2012 7178€
d_c_34 Zmluva o dielo
Zmluva
Štefan Žilka 08.10.2012 15160€
d_c_18 DODATOK d. 1 ZNILIJVA O POSKYTIUTI SLUZBY
Zmluva
SWAN a.s. 03.10.2012 36€ / ročne
11/2012 Zmluva o dielo
Zmluva
HS-STAV, s.r.o. 12.09.2012 2478€
d_c_29a Zmluva o dielo
Zmluva
DONER, s.r.o. 28.08.2012 7792.70€
08/2012 Dodatok k zmluve o dielo
Zmluva
Milan Syka 20.08.2012 1310€
Zmluva o dielo
Zmluva
Milan Syka 09.08.2012 1110€
Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Iveta Uhlariková - ALUVI 09.08.2012 6279.59€
05/2012 Zmluva o dielo
Zmluva
Williman-Wiliam Frolo 29.06.2012 4217.61€
4/2012 Zmluva o dielo
Zmluva
Martin Kolembus 25.05.2012 9550€
5/2012 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Iveta Uhlariková-ALUVI 24.04.2012 9884.20€
4/2012 Zmluva o dielo
Zmluva
Syka Milan 17.04.2012 2154€
03/2012 Zmluva o dielo
Zmluva
NAMAL Silvester Janco 17.04.2012 8452.50€
02/2012 Zmluva o dielo
Zmluva
Ľubomír Čavojský 03.04.2012 2144.40€
01/2012 Zmluva o dielo
Zmluva
ELASTIC, s.r.o. 03.04.2012 4420.64€ / bez DPH
2/2012 Zmluva o výkone
Zmluva
ANPOKA_Požiarna kancelária 20.01.2012
01/2012 Zmluva o vykonávaní kontrol
Zmluva
ANPOKA_Požiarna kancelária 20.01.2012
d_c_18_a Zmluva o nájme
Zmluva
JURKOVIČ ELEKTRO, lng.Michal Jurkovič 18.01.2012 52€ / ročne
d_c_19 Zmluva o nájme
Zmluva
JURKOVIČ ELEKTRO, lng.Michal Jurkovič 18.01.2012 26€ / ročne
d_c_29 Zmluva o nájme
Zmluva
JURKOVIČ ELEKTRO, lng.Michal Jurkovič 18.01.2012 26€ / ročne
d_c_32 Zmluva o nájme
Zmluva
JURKOVIČ ELEKTRO, lng.Michal Jurkovič 18.01.2012 52€ / ročne
d_c_36 Zmluva o nájme
Zmluva
JURKOVIČ ELEKTRO, lng.Michal Jurkovič 18.01.2012 26€ / ročne
d_c_37 Zmluva o nájme
Zmluva
JURKOVIČ ELEKTRO, lng.Michal Jurkovič 18.01.2012 52€ / ročne
d_c_50 Zmluva o nájme
Zmluva
JURKOVIČ ELEKTRO, lng.Michal Jurkovič 18.01.2012 52€ / ročne
d_c_51 Zmluva o nájme
Zmluva
JURKOVIČ ELEKTRO, lng.Michal Jurkovič 18.01.2012 26€ / ročne
d_c_62 Zmluva o nájme
Zmluva
JURKOVIČ ELEKTRO, lng.Michal Jurkovič 18.01.2012 26€ / ročne
d_c_81 Zmluva o nájme
Zmluva
JURKOVIČ ELEKTRO, lng.Michal Jurkovič 18.01.2012 26€ / ročne
d_c_83 Zmluva o nájme
Zmluva
JURKOVIČ ELEKTRO, lng.Michal Jurkovič 18.01.2012 26€
d_c_838 Zmluva o nájme
Zmluva
JURKOVIČ ELEKTRO, lng.Michal Jurkovič 18.01.2012 26€ / ročne
SPR ANPOKA
Zmluva
ANPOKA_Požiarna kancelária 10.01.2012
50-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
32-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
62-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
838-3 Dodatok č.3 k Zmluve dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011
60-3 Zmluva o dodávke a odbere tepla_dodatok 3
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 14.09.2011