Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Centrálny register
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
D-03-01-2015 Dodatok k Zmluve o dielo
Dodatok
Stav-Da, s.r.o. 23.07.2015 14 072,40€
01-20/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Peter Barták 22.07.2015 31.08.2015 2 855,00€
02-20/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Peter Barták 22.07.2015 30.09.2015 20 326,00€
02-37/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Pavol Macúš 22.07.2015 31.08.2015 3 995,00€
06/07/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Vyregulovanie.sk spol. s.r.o. 07.07.2015 2 808,62€
03-21/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Stav-Da, s. r. o. 26.06.2015 31.08.2015 13 772,40€
01/37/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Stav-Da, s.r.o. 26.06.2015 15.07.2015 2 377,74€
ZA-15-06-048 Zmluva o dielo
Zmluva
ALUVI. s.r.o. 22.06.2015 31.07.2015 1 066,62€
ZoD 62/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
BAUGROUP TZB s.r.o. 15.06.2015 24 352,53€
02-21/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Raumen s.r.o. 29.05.2015
01-21/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Anton Hudec RESTAV s.r.o. 28.05.2015 1 337,94€
01/2015 Zmluva o zabezpečení ochrany údajov
Zmluva
SPARK-EX, s.r.o. 11.05.2015
001/2015 Mandátna zmluva
Zmluva
SPARK-EX, s. r. o. 11.05.2015
02-51/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
MAZULU s.r.o. 20.04.2015 15.05.2015 1 516,50€
02-34/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Pavol Macúš 07.04.2015 31.05.2015 2 650,00€
01-51/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Vladimír Kirda 31.03.2015 30.04.2015 1 144,80€
02/2015 Zmluva o zabezpečení
Zmluva
Miroslav Ďuráči 31.03.2015
33/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Miroslav Ďuráči 31.03.2015
01-29/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Martin Kolembus 13.03.2015 30.04.2015 1 900,00€
GO-01/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Schindler výťahy a eskalátory a.s. 05.03.2015 30.06.2015 13615,14€
ZA 15-03/011 Zmluva o dielo
Zmluva
ALUVI, s.r.o. 27.02.2015 2 282,63€
1/20-1/2006 Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 20.02.2015
P6559 Zmluva o dielo
Zmluva
UTC Building & Industrial Systems OTIS Výťahy, s.r.o. 10.02.2015 518,40€ / rok
01-34/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Bc. Henrich Teicher Raumen 30.01.2015 32€ / mesiac
02-32/2014 Nájomná zmluva
Zmluva
Skupina cvičencov 30.12.2014 200,00€ / ročne
01-DSN/2015 Dohoda o skončení nájmu
Dohoda
Skupina cvičencov 10.12.2014
01-18/2014 Nájomná zmluva
Zmluva
Inq. Radoslav Závodsýi 30.10.2014 10€ / mesiac
02-20/2014 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
Dodatok
DM ELSAD s.r.o. 16.10.2014
02-57/2014 Zmluva o dielo
Zmluva
Ladislav Gavenda GALA 29.09.2014 2985€
1-1-37/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č.1
Stav-Da, s.r.o. 29.09.2014 10 163,59€
07/2014 Zmluva o dielo
Zmluva
Viliam Frolo - WILLIMAN 23.09.2014 8278,80€
01-36/2014 Zmluva o dielo
Zmluva
Pavol Mac[5 23.09.2014 31.10.2014 4041€
ZoD 1/2014 Zmluva o dielo
Zmluva
Radoslav Husár 19.09.2014 15.10.2014 1950€
01-869/2014 Zmluva o dielo
Zmluva
SYMI, s.r.o. 17.09.2014 15.10.2014 1806,56€
01-37/2014 Zmluva o dielo
Zmluva
Stav-Da, s.r.o. 12.09.2014 30.11.2014 9625,39€
6-56/2014 Dodatok č.6
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 18.08.2014
6-57/2014 Dodatok č.6
Dodatok
TERMONOVA,a.s. 18.08.2014
6-60/2014 Dodatok č.6
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 18.08.2014
6-62/2014 Dodatok č.6
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 18.08.2014
6-68/2014 Dodatok č.6
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 18.08.2014
6-81/2014 Dodatok č.6
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 18.08.2014
6-83/2014 Dodatok č.6
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 18.08.2014
6-838/2014 Dodatok č.6
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 18.08.2014
6-869/2014 Dodatok č.6
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 18.08.2014
6-873/2014 Dodatok č.6
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 18.08.2014
6-20/2014 Dodatok č.6
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 18.08.2014
GO 02- 2014 Zmluva o dielo
Zmluva
Schindler výťahy a eskalátory a . s. 13.08.2014 30.11.2014 7498,98€
5-36/2014 Dodatok č. 5
Dodatok
TERMONOVA, a. s. 13.08.2014
5-51/2014 Dodatok č.5
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 13.08.2014
5-52/2014 Dodatok č.5
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 13.08.2014