Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Centrálny register
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
81 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
21 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
56 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
37 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
83 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
18 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
29 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
57 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
d.č.60 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
19 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006
50 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva
TERMONOVA, a.s. 10.11.2006