Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Centrálny register
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
08/2023 Zoznam faktúr_BP_08_23
Zoznam faktúr_BP_08_23
Zoznam faktúr_BP_08_23 31.08.2023
07/2023 Zoznam faktúr_BP_07_23
Zoznam faktúr_BP_07_23
Zoznam faktúr_BP_07_23 31.07.2023
06/2023 Zoznam faktúr_BP_06_23
Zoznam faktúr_BP_06_23
Zoznam faktúr_BP_06_23 30.06.2023
05/2023 Zoznam faktúr_BP_05_23
Zoznam faktúr_BP_05_23
Zoznam faktúr_BP_05_23 31.05.2023
04/2023 Zoznam faktúr_BP_04_23
Zoznam faktúr_BP_04_23
Zoznam faktúr_BP_04_23 30.04.2023
03/2023 Zoznam faktúr_BP_03_23
Zoznam faktúr_BP_03_23
Zoznam faktúr_BP_03_23 31.03.2023
02/2023 Zoznam faktúr_BP_02_23
Zoznam faktúr_BP_02_23
Zoznam faktúr_BP_02_23 28.02.2023
01/2023 Zoznam faktúr_BP_01_23
Zoznam faktúr_BP_01_23
Zoznam faktúr_BP_01_23 31.01.2023
10_12_22 Zoznam faktúr_BP_10_12_22
Zoznam faktúr_BP_10_12_22
Zoznam faktúr_BP_10_12_22 31.12.2022
09_2022 Zoznam faktúr_BP_09_22
Zoznam faktúr_BP_09_22
Zoznam faktúr_BP_09_22 30.09.2022
07_08_2022 Zoznam faktúr_07_08_22
Zoznam faktúr_07_08_22
Zoznam faktúr_07_08_22 31.08.2022
01_06_2022 Zoznam faktúr_01_06_22
Zoznam faktúr_01_06_22
Zoznam faktúr_01_06_22 30.06.2022
10_12_2021 Zoznam faktúr_10_12_21
Zoznam faktúr_10_12_21
Zoznam faktúr_10_12_21 31.12.2021
04_09_2021 Zoznam faktúr_04_09_21
Zoznam faktúr_04_09_21
Zoznam faktúr_04_09_21 30.09.2021
01_03_2021 Zoznam faktúr_01_03_21
Zoznam faktúr_01_03_21
Zoznam faktúr_01_03_21 31.03.2021
08_12_2020 Zoznam faktúr 08_12_2020

Zoznam faktúr 08_12_2020 31.12.2020
01_07_2020 Zoznam faktur 01_07_2020
Zoznam faktur 01_07_2020
Zoznam faktur 01_07_2020 31.07.2020
10_11_12_2019 Zoznam faktúr 10_11_12_2019
Zoznam faktúr 10_11_12_2019
Zoznam faktúr 10_11_12_2019 31.12.2019
08_09_2019 Zoznam faktúr 08_09_2019
Zoznam faktúr 08_09_2019
Zoznam faktúr 08_09_2019 30.09.2019
01_07_2019 Zoznam faktúr 01_07_2019
Zoznam faktúr 01_07_2019
Zoznam faktúr 01_07_2019 31.07.2019
01_12_2018 Zoznam faktúr 01_12_2018
Zoznam faktúr 01_12_2018
Zoznam faktúr 01_12_2018 31.12.2018
01_12_2017 Zoznam faktúr 01_12_2017
Zoznam faktúr 01_12_2017
Zoznam faktúr 01_12_2017 31.12.2017
12/2016 Zoznam faktúr 12_2016
Zoznam faktúr 12_2016
Zoznam faktúr 12_2016 31.12.2016
11/2016 Zoznam faktúr 11_2016
Zoznam faktúr 11_2016
Zoznam faktúr 11_2016 30.11.2016
10/2016 Zoznam faktúr 10_2016
Zoznam faktúr 10_2016
Zoznam faktúr 10_2016 31.10.2016
09/2016 Zoznam faktúr 09_2016
Zoznam faktúr 09_2016
Zoznam faktúr 09_2016 30.09.2016
08/2016 Zoznam faktúr 08_2016
Zoznam faktúr 08_2016
Zoznam faktúr 08_2016 31.08.2016
07/2016 Zoznam faktúr 07_2016
Zoznam faktúr 07_2016
Zoznam faktúr 07_2016 31.07.2016
06/2016 Zoznam faktúr 06_2016
Zoznam faktúr 06_2016
Zoznam faktúr 06_2016 30.06.2016
04_05_2016 Zoznam faktúr 04_05_2016
Zoznam faktúr 04_05_2016
Zoznam faktúr 04_05_2016 31.05.2016
03/2016 Zoznam faktúr 03_2016
Zoznam faktúr 03_2016
Zoznam faktúr 03_2016 31.03.2016
02/2016 Zoznam faktúr 02_2016
Zoznam faktúr 02_2016
Zoznam faktúr 02_2016 29.02.2016
01/2016 Zoznam faktúr 01_2016
Zoznam faktúr 01_2016
Zoznam faktúr 01_2016 31.01.2016
09_12_2015 Zoznam faktúr 09_12_2015
Zoznam faktúr 09_12_2015
Zoznam faktúr 09_12_2015 31.12.2015
05_08_2015 Zoznam faktúr 05_08_2015
Zoznam faktúr 05_08_2015
Zoznam faktúr 05_08_2015 31.08.2015
01_04_2015 Zoznam faktúr 01_04_2015
Zoznam faktúr 01_04_2015
Zoznam faktúr 01_04_2015 30.04.2015
09/2014 Dod.faktúry_09_2014
Dod.faktúry_09_2014
Dod.faktúry_09_2014 30.09.2014
08/2014 Dod.faktúry_08_2014
Dod.faktúry_08_2014
Dod.faktúry_08_2014 31.08.2014
07/2014 Dod.faktúry_07_2014
Dod.faktúry_07_2014
Dod.faktúry_07_2014 31.07.2014
05/2014 Dod.faktúry_05_2014
Dod.faktúry_04_2014
Dod.faktúry_05_2014 01.05.2014
04/2014 Dod.faktúry_04_2014
Dod.faktúry_04_2014
Dod.faktúry_04_2014 01.04.2014
12/2013 Dod.faktúry_12_2013
Faktury
Dod.faktúry_12_2013 31.12.2013
11/2013 Dod.faktúry_11_2013
Faktury
Dod.faktúry_11_2013 30.11.2013
10/2013 Dod.faktúry_10_2013
Faktury
Dod.faktúry_10_2013 31.10.2013
09/2013 Dod.faktúry_09_2013
Faktury
Dod.faktúry_09_2013 30.09.2013
08/2013 Dod.faktúry_08_2013
Faktury
Dod.faktúry_08_2013 31.08.2013
07/2013 Dod. faktury_07_2013
Faktúry
Dod. faktury_07_2013 31.07.2013
06/2013 Dod. faktury_06_2013
Faktúry
Dod. faktury_06_2013 30.06.2013
05/2013 Dod. faktury_05_2013
Faktúry
Dod. faktury_05_2013 31.05.2013
04/2013 Dod. faktury_04_2013
Faktúry
Dod. faktury_04_2013 30.04.2013