Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Centrálny register
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
12/2023 Zoznam objednávok_BP_12_23
Zoznam objednávok_BP_12_23
Zoznam objednávok_BP_12_23 31.12.2023
11/2023 Zoznam objednávok_BP_11_23
Zoznam objednávok_BP_11_23
Zoznam objednávok_BP_11_23 30.11.2023
10/2023 Zoznam objednávok_BP_10_23
Zoznam objednávok_BP_10_23
Zoznam objednávok_BP_10_23 31.10.2023
09/2023 Zoznam objednávok_BP_09_23
Zoznam objednávok_BP_09_23
Zoznam objednávok_BP_09_23 30.09.2023
08/2023 Zoznam objednávok_BP_08_23
Zoznam objednávok_BP_08_23
Zoznam objednávok_BP_08_23 31.08.2023
07/2023 Zoznam objednávok_BP_07_23
Zoznam objednávok_BP_07_23
Zoznam objednávok_BP_07_23 31.07.2023
06/2023 Zoznam objednávok_BP_06_23
Zoznam objednávok_BP_06_23
Zoznam objednávok_BP_06_23 30.06.2023
05/2023 Zoznam objednávok_BP_05_23
Zoznam objednávok_BP_05_23
Zoznam objednávok_BP_05_23 31.05.2023
04/2023 Zoznam objednávok_BP_04_23
Zoznam objednávok_BP_04_23
Zoznam objednávok_BP_04_23 30.04.2023
03/2023 Zoznam objednávok_BP_03_23
Zoznam objednávok_BP_03_23
Zoznam objednávok_BP_03_23 31.03.2023
02/2023 Zoznam objednávok_BP_02_23
Zoznam objednávok_BP_02_23
Zoznam objednávok_BP_02_23 28.02.2023
01/2023 Zoznam objednávok_BP_01_23
Zoznam objednávok_BP_01_23
Zoznam objednávok_BP_01_23 31.01.2023
11_22 Zoznam objednávok_BP_11_22
Zoznam objednávok_BP_11_22
Zoznam objednávok_BP_11_22 30.11.2022
09_10_2022 Zoznam objednávok_BP_09_10_22
Zoznam objednávok_BP_09_10_22
Zoznam objednávok_BP_09_10_22 31.10.2022
07_08_2022 Zoznam objednávok_07_08_22
Zoznam objednávok_07_08_22
Zoznam objednávok_07_08_22 31.08.2022
01_06_2022 Zoznam objednávok_01_06_22
Zoznam objednávok_01_06_22
Zoznam objednávok_01_06_22 30.06.2022
11_12_2021 Zoznam objednávok_11_12_21
Zoznam objednávok_11_12_21
Zoznam objednávok_11_12_21 31.12.2021
06_11_2021 Zoznam objednávok_06_11_21
Zoznam objednávok_06_11_21
Zoznam objednávok_06_11_21 30.11.2021
01_05_2021 Zoznam objednávok_01_05_21
Zoznam objednávok_01_05_21
Zoznam objednávok_01_05_21 31.05.2021
08_12_2020 Zoznam objednávok 08_12_2020

Zoznam objednávok 08_12_2020 31.12.2020
01_07_2020 Zoznam objednávok 01_07_2020
Zoznam objednávok 01_07_2020
Zoznam objednávok 01_07_2020 31.07.2020
11_12_2019 Zoznam objednávok 11_12_2019
Zoznam objednávok 11_12_2019
Zoznam objednávok 11_12_2019 31.12.2019
09_10_2019 Zoznam objednávok 09_10_2019
Zoznam objednávok 09_10_2019
Zoznam objednávok 09_10_2019 31.10.2019
01_08_2019 Zoznam objednávok 01_08_2019
Zoznam objednávok 01_08_2019
Zoznam objednávok 01_08_2019 31.08.2019
01_12_2018 Zoznam objednávok 01_12_2018
Zoznam objednávok 01_12_2018
Zoznam objednávok 01_12_2018 31.12.2018
01_12_2017 Zoznam objednávok 01_12_2017
Zoznam objednávok 01_12_2017
Zoznam objednávok 01_12_2017 31.12.2017
01_12_2016 Zoznam objednávok 01_12_2016
Zoznam objednávok 01_12_2016
Zoznam objednávok 01_12_2016 31.12.2016
04/2015 Objednavky_04_2015
Objednavky_04_2015
Objednavky_04_2015 30.04.2015
08/2014 Objednavky_08_2014
Objednavky_08_2014
Objednavky_08_2014 31.08.2014
07/2014 Objednavky_07_2014
Objednavky_07_2014
Objednavky_07_2014 31.07.2014
12/2013 Objednavky_12_2013
Obj_12_2013
Objednavky_12_2013 31.12.2013
11/2013 Objednavky_11_2013
Objednavky_11_2013
Objednavky_11_2013 30.11.2013
10/2013 Objednavky_10_2013
Objednavky_10_2013
Objednavky_10_2013 31.10.2013
09/2013 Objednávky_09_2013
Objednávky_09_2013
Objednávky_09_2013 30.09.2013
08/2013 Objednávky_08_2013
Objednávky_08_2013
Objednávky_08_2013 31.08.2013
Ob_07_2013 Objednávky 7/2013
Objednávky
Objednávky 7/2013 31.07.2013 31.12.2013
Ob_06_2013 Objednávky 6/2013
Objednávky
Objednávky 6/2013 30.06.2013 30.06.2013
Ob_05_2013 Objednávky 5/2013
Objednávky
Objednávky 5/2013 31.05.2013 31.05.2013
Ob_04_2013 Objednavky_04_2013
Objednávky
Objednavky_04_2013 30.04.2013 30.04.2013
Ob_03_2013 Objednavky_03_2013
Objednávky
Objednavky_03_2013 31.03.2013 31.03.2013
Ob_02_2013 Objednavky_02_2013
Objednávka
Objednavky_02_2013 28.02.2013 28.02.2013
Ob_01_2013 Objednavky_01_2013
Objednávka
Objednavky_01_2013 31.01.2013 31.01.2013
12/2012 Objednavky_12_2012
Objednávka
Objednavky_12_2012 31.12.2012
11/2012 Objednavky_11_2012
Objednávka
Objednavky_11_2012 30.11.2012
10/2012 Objednavky_10_2012
Objednávka
Objednavky_10_2012 31.10.2012
09/2012 Objednavky_09_2012
Objednávka
Objednavky_09_2012 30.09.2012
08/2012 Objednavky_08_2012
Objednávka
Objednavky_08_2012 31.08.2012
07/2012 Objednavky_07_2012
Objednávka
Objednavky_07_2012 31.07.2012
06/2012 Objednavky_06_2012
Objednávka
Objednavky_06_2012 30.06.2012
05/2012 Objednavky_05_2012
Objednávka
Objednavky_05_2012 31.05.2012