Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Služby

  • Zabezpečenie dodávky tepla pre ÚK, tepla pre TÚV, studenej vody, dodávka elektrickej energie.

  • Vykonávanie pravidelných revízií, odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, bleskozvodov.

  • Vykonávanie pravidelných revízií, odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení.

  • Čistenie odpadovej kanalizácie, opravy vodoinštalačných rozvodov.

  • Montáž určených meradiel pretečeného množstva vody.