Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Legislatíva

Zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorovURSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

http://www.urso.gov.sk

SSE – Stredoslovenská energetika, a.s.
http://www.sse.sk

SPP – Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
http://www.spp.sk

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
http://www.povs.sk