Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Kontakt

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia
(skrátený názov: Bytový podnik, m. p. o.)
Prevádzka:
Topoľova 781/5

018 51 Nová Dubnica

Riaditeľ: Ing. Jaroslav Šlesar

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok 08.00 – 11.30 hod. 13.00 – 15.00 hod.
Utorok × ×
Streda 08.00 – 11.30 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Štvrtok × ×
Piatok 08.00 – 11.30 hod. ×Každý pracovný deň v čase od 11.45 hod. do 12.15 hod. bude z dôvodu
OBEDŇAJŠEJ PRESTÁVKY Bytový podnik, m.p.o., ZATVORENÝ!!!
Ekonomické oddelenie

042/4440 237

Výkon správy
042/4440 236

E-mail:
bpmpo@slovanet.sk

www:
www.bp.novadubnica.eu

Sídlo:
Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica – adresa pre doručovanie pošty

Prevádzka:
Topoľova 781/5, 018 51 Nová Dubnica

Zriaďovateľ Bytového podniku, m. p. o.:
Mesto Nová Dubnica