Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Hlavná stránka


 

Bytový podnik je príspevková organizácia Mesta Nová Dubnica. Predmetom činnosti Bytového podniku je správa hnuteľného, nehnuteľného majetku mesta a vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.

Bytový podnik má v správe 22 bytových domov a 89 nebytových priestorov. Okrem toho spravuje aj mestský majetok, t.j. zabezpečuje údržbu týchto objektov: mestský úrad, kultúrna beseda, administratívna budova,
mestská knižnica, mestské zdravotné stredisko, kino Panorex, dom športu, dom kultúry Kolačín, objekt tenisového klubu, tržnica, fontány, verejné toalety, terasy nad podlubím Mierového námestia a autobusové zastávky.

 

Predmet podnikania:

  • Zabezpečovanie služieb potrebných pre prevádzku objektov, zariadení a budov.
  • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti .
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod).
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod).
  • Správa trhových miest.
  • Prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy.
  • Montáž určených meradiel – meračov vody.